Egyesület

2020. márciusban megalakult a

Csekovszky Árpád Egyesület.

Elnöke: Illyés Éva

 

 

TÁMOGATÓINK


2023-ban

a Csekovszky Árpád Egyesület tagjai

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

A „Csekovszky alkotások restaurálása” c. szakmai program megvalósítását
a Magyar Művészeti Akadémia támogatja


2022-ben

a Csekovszky Árpád Egyesület tagjai

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata

Az ősszel nyíló hódmezővásárhelyi Csekó Emlékkiállítás előkészítését és kiállítási katalógusát az MMA támogatja

A Csekovszky 90 című film befejezését

az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja

 

2021-ben

a Csekovszky Árpád Egyesület tagjai

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata

a CSEKOVSZKY 90 c. film elkészítését támogatja az MMA

***********************************************

 

KözgyűlésEK

 

2023. május 24.

Jelen vannak: 14 tag (a közgyűlés szavazatképes)

Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, 2 fő hitelesítő megválasztása

Napirendi pontok elfogadása

A) SZEMÉLYI KÉRDÉSEK

Megemlékezünk elhunyt tagtársainkról, Prém Jánosról és Ács Józsefről

Felvételüket kérő új tagok bemutatása (Prém Jánosné Ildikó, Poór Róbert)

B) BESZÁMOLÓ A 2022-ES ÉVRŐL ÉS TERVEK 2023-RA

4 pályázaton indultunk: MMA, XVII. ker. Önkormányzatok: Civil, illetve polgármesteri és képviselői. Eredmény – megnyert: 4

a) MMA: 1MFt, b) Önkormányzat: 40e+2x100e Ft

A Civil pályázat elszámolás 2022 novemberében, a másik 3 támogatás elszámolása
2023 januárjában határidőre megtörtént.

Az év nagy eseménye a hódmezővásárhelyi CSEKO Kiállítás volt, amelynek előkészítésében, a tárgyak csomagolásában az egyesületi tagok is részt vettek, többen közülük a megnyitón is ott voltak. A katalógus időben és jó minőségben megjelent az MMA támogatásával.

A CSEKO’90 munkacímen 2021-ben elkezdett dokumentumfilm forgatása 2022-ben folytatódott és a közgyűlésen az elnök a film befejezéséről is beszámol. A nyilvános bemutatót 2023 szeptemberében tervezzük. (A film2MFt-os támogatási összege a közgyűlés napján, 3 hónapos meghosszabbított határidővel lett elszámolva a Kulturális és Innovációs Minisztérium felé)

2023-AS TERVEK ÉS PÁLYÁZATOK: Áprilisban két pályázatot adtunk be:
a) MMA-hoz 7 műalkotás restaurálására összesen 1,5MFt-ra.
b) XVII. Önkormányzat Civil pályázat keretében 400 ezer Ft-ra

A közgyűlés napján döntés még nem ismert egyiknél sem.

Legközelebbi program: június 24-én a Múzeumok éjszakája

C) SZAVAZÁS: Új tagok felvétele (14-14 igen szavazattal),
beszámoló elfogadása (egyhangúlag)

 

2022. május 19.

Jelen vannak: 11 tag (a közgyűlés szavazatképes)

Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, 2 fő hitelesítő megválasztása

Napirendi pontok elfogadása

A) SZEMÉLYI KÉRDÉSEK

Felvételüket kérő új tagok bemutatása (Sápi Sándor, Sápi Ildikó)

B) BESZÁMOLÓ A 2021-ES ÉVRŐL

Pályázásra először 1 lezárt működési év után, 2021-ben nyílt lehetőség: 4 pályázaton indultunk: MMA, NEA, XVII. ker. Önkormányzat Civil pályázat, Kulturális Államtitkárság

Eredmény – megnyert: 2

a) MMA: 1MFt,  b) Kulturális Államtitkárság 2MFt

elutasított: 2

c) Végül a XVII. kerületi Önkormányzat (Rózsahegyi Péter képviselő) 200.000 Ft-tal támogatta az Egyesület működési költségeit.

Az a) és c) támogatások elszámolása 2022 januárjában határidőre megtörtént.

A b) pályázat teljesítési határideje 2022. december 31. – Albrecht Júlia főszerkesztő beszámolója a Csekó’90 c. film szerkesztési és forgatási fázisairól, a munkák állásáról

C) 2022-ES TERVEK ÉS PÁLYÁZATOK

Az ősszel nyíló hódmezővásárhelyi Csekó Emlékkiállítás előkészítésére és kiállítási katalógusának kivitelezésére pályáztunk és elnyertünk 1 MFt-ot az MMA-tól (Az előkészületekhez a tagság segítségét is kértük)

Legközelebbi program: június 25-én a Múzeumok éjszakája

SZAVAZÁS

Új tagok felvétele (11-11 igen szavazattal)

Beszámoló elfogadása (egyhangúlag)

 

 

2021. szeptember 30.

Jelen vannak: 13 tag (a közgyűlés szavazatképes)

Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, 2 fő hitelesítő megválasztása

Napirendi pontok elfogadása

Az elnök beszámolója:

A) személyi kérdések

Az alapító közgyűlés óta először találkozhat a tagság személyesen a Covid-járvány miatt.

Megemlékezés Buskó András elhunyt tagtársunkról.

Felvételüket kérő új tagok bemutatása (Feledy Balázs, Mátéfy Anna)

B) szervezeti kérdések

Törvényszéki bejegyzés megtörtént: 2020. március 11.

Könyvelő megbízása megtörtént: Szép Katalin (Indy Bt.)

Bankszámlanyitás megtörtént: Erste Banknál

Pályázásra először 1 lezárt működési év után, 2021-ben nyílt lehetőség: 4 pályázaton indultunk: MMA, NEA, XVII. ker. Önkormányzat, Kulturális Államtitkárság

Eredmény (amelyek a közgyűlés időpontjában ismertek)

megnyert: 1 (MMA), 1MFt

elutasított: 2

elbírálás alatt: 1 (Kulturális Államtitkárság)

 

C) Pályázati tematika: Csekovszky Árpád 2021-ben lenne 90 éves. Ehhez az évfordulóhoz kapcsolódóan egy ötvenperces dokumentumfilm elkészítésére pályáztunk.

Az előkészületeket (szerkesztés, interjúk elkészítése, belső felvételek és külső vágófelvételek) az MMA-tólelnyert összegből kívánjuk megvalósítani, 2021. december 31-i határidővel. Az elkészítés végső határidejét 2022. december végére tűztük ki.

(Tartalmi szerkesztő: Albrecht Júlia, gyártásvezető: Bodnár Kata, komplett filmtechnikai kivitelezés: Nagy István)

Szavazás:

Új tagok felvétele (12-12 igen szavazattal)

Beszámoló elfogadása (egyhangúlag)

 

*******************************************************

 

További információk:

 

A CSEKOVSZKY ÁRPÁD EGYESÜLET alakuló közgyűlését 2019. november 28-án tartotta.

Az alapító tagok megválasztották az egyesület elnökségét:

Illyés Éva (elnök), Fazekasné Bodnár Katalin és Filipszky Lászlóné (elnökségi tagok).

Az Egyesület célja és elsődleges feladata, hogy támogassa és közreműködjék Csekovszky Árpád Munkácsy-díjas érdemes művész eszmei és művészeti hagyatékának megőrzésében, gondozásában, a közönség számára hozzáférhetővé tételében, a műalkotások állandó és időszaki kiállításokon történő bemutatásában a Csekovszky Gyűjtemény Kiállítóházában, a művész egykori műtermében és más kiállító helyeken.

Az Egyesület társadalmi szervezetként pályázati támogatások megszerzésével  támogatja:

–        a képző- és iparművészeti kiállításokat a Kiállítóházban,

–        a Kiállítóház látogatóbarát fejlesztését,

–        a műalkotások szükséges restaurálását,

 

–        a kiállítások nyomtatott és elektronikus formájú kiadványainak előállítását
és terjesztését.

 

 

Az Egyesület kulturális tevékenységet végez. Szervezi és támogatja a Csekovszky Gyűjtemény Kiállítóházában, illetve más helyszíneken rendezett Csekovszky kiállításokhoz kapcsolódóan :

–        a művészeti szimpóziumokat, a konferenciákat,

–        a minőségi közönségrendezvényeket, az ismeretterjesztő előadásokat, a kulturális tematikájú rendezvényeket, a múzeumpedagógiai foglalkozásokat.

Aktívan részt vesz Budapest XVII. kerület, különösképpen Rákosliget művészeti, kulturális életében.

 

Alapítótagok:

Ács József (2023-ban elhunyt), Albrecht Júlia, Buskó András (2020-ban elhunyt), Csekovszky Árpádné, Fazekasné Bodnár Katalin, Filipszky Lászlóné, Huszár Imre, Huszárné Trencséni Mária, Illyés Éva, Kacsó Péter, Kacsóné Kovács Szilvia, Méry Ágnes Viktória, Nagy Istvánné, Prém János (2022-ben elhunyt), Romvári Miklós, Romvári Miklósné, Serfőző Rozália, Tömpe Emőke

Tagok 2021. szeptemberétől:

Feledy Balázs, Mátéfy Anna Mária

Tagok 2022. májusától:

Danek Anna, Sápi Ildikó, Sápi Sándor, Tatay László

Tagok 2023. májusától:

Prém Jánosné Ildikó, Poór Róbert


A BEJEGYZÉST A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 2020.MÁRCIUS 11-ÉN JÓVÁHAGYTA

 

AZ EGYESÜLET ADATAI:

Csekovszky Árpád Egyesület

1172 Budapest, XVII. kerület, XVI. utca 1.

adószám: 19237941-1-42

KSH szám: 19237941 9004 529 01

Nyilvántartást vezető szerv neve: Fővárosi Törvényszék

Nyilvántartási szám: 01-02-0017360

Bankszámlaszám: (ERSTE Bank) 11600006-00000000-93746834

e-mail cím: csekovszkyegyesuletkukacgmail.com

Csekovszky Alapítvány - Kapcsolat